Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติโรงงาน

ประวัติโรงงาน

ประวัติความเป็นมาโรงหล่ออนุรักษ์ไทย

โทร.055-213221, Fax.055-321155, Mobile 089-7087555

WWW.anurakthaishop.com, Email:anurakthai@hotmail.com

 

 

 

                โรงหล่ออนุรักษ์ไทย เริ่มก่อตั้งโรงงาน ปี พ.ศ.2523 ทางโรงงานเริ่มจากการรับงานปั้นพระเล็กๆ น้อยๆ โดยก่อตั้งโรงงานอยู่ที่บ้านคือบ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 1 บ้านบางพยอม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก และไม่ได้มีลูกจ้างอะไร เริ่มจากมีพี่น้องสองสามคนช่วยกันทำงาน เป็นเพียงกิจการแบบครัวเรือนเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้ก่อตั้งกิจการ

                ผู้ก่อตั้งกิจการคือ นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นช่างปั้นหุ่น นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด เป็นคนตำบลหัวรอ(บ้านตาปะขาวหาย) และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ตามที่อยู่ปัจจุบันคือบ้านบางพยอม หมู่ที่ 1 เนื่องจากบิดามารดามีอาชีพทำนาและมีลูกหลายคน ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือในระดับชั้นที่สูง เมื่อเรียนจบการศึกษาในชั้นประถมปีที่ 4 แล้ว จึงออกมาเป็นเด็กรับจ้างทำงานก่อสร้าง ,รับขัดรองเท้า(เข้าไปทำงานที่กทมฯ) ,และเข้าทำงานที่โรงหล่อพระคือโรงหล่อบูรณะไทยของดร.จ่าทวี  บูรณะเขตต์ ในตอนแรกที่ได้เข้าไปทำงานนั้นยังปั้นพระพุทธรูปยังไม่เป็น อยู่มาสักระยะหนึ่งท่านดร.จ่าทวี   บูรณะเขตต์ ท่านเห็นแววน่าจะปั้นพระได้ ท่านจึงอบรมสั่งสอนในเรื่องการปั้นพระ รวมถึงครูพักรักจำความมุ่งมั่นขยัน อดทน  และสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะ 15 ปี จนเชียวชาญชำนาญงานปั้นพระ จนเป็นที่เรื่องลือในฝีมือของในบรรดาช่างปั้น รวมทั้งโรงหล่อฯ พระที่กทมฯ พยายามที่จะขอตัวไปเป็นช่างปั้นให้ โดยยื่นเสนอเงินค่าตอบแทนเป็นเงินที่สูง แต่นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด ก็ไม่ไป จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะต้องมีโรงงานหล่อพระเป็นของตนเองให้ได้  

                เมื่อปี พ.ศ. 2523 จึงได้ออกจากโรงหล่อบูรณะเขตต์ และรับบงานปั้นพระเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ที่บ้านทำงานมาระยะหนึ่ง จึงมีความคิดที่จะปั้นพระส่งเข้าประกวดที่กรุงเทพฯ ด้วยความพยายามและด้วยฝีมือการปั้นพระที่สวยงาม ทำให้นายนิวัฒน์  กลิ่นรอด ได้รับรางวัลชนะเลิศในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน และได้รับรางวัลมาจึงได้นำผลงานแบบพระพุทธชินราช ไปเสนอแด่พระเทพรัตนกวี ท่านเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ด้วยความเมตตาของพระคุณท่าน ได้มอบเงินทุนให้จำนวน 30,000 บาท เพื่อก่อตั้งโรงหล่อ อนุรักษ์ไทย อยู่ที่บ้านเลขที่ 50/1 หมู่ที่ 1 บ้านบางพยอม ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 และให้นำพระมาวางจำหน่ายที่หน้าวิหาร “หลวงพ่อพระพุทธชินราช” หรือ ที่เรียกกันจนติดปากว่า “วัดใหญ่”

และในปี พ.ศ.2537 ได้เปิดกิจการร้านจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ ชื่อร้านอนุรักษ์ไทย 59/9-10 ถ.เอกาทศรถ (หลังวัดใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ประวัติครอบครัวผู้ก่อตั้ง:

                ได้สมรถกับนางสำเริง  กลิ่นรอด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางนภาพัฒน์  กลิ่นรอด) มีบุตรด้วยกัน 3 คน ดังนี้

 1.  นางพัชราภรณ์  กลิ่นรอด (วัฒนกุลชัย)  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

อาชีพ เจ้าของกิจการโรงหล่ออนุรักษ์ไทย

 1. นางพรรณทิพา  กลิ่นรอด (นาคอินทร์) จบการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

อาชีพพนักงานบัญชี (ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์)

 1.  นางณธายุ  กลิ่นรอด(รักชน) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

อาชีพเจ้าของกิจการร้านอนุรักษ์ไทย

 

 

ประวัติการศึกษาผู้ก่อตั้ง:

                จบการศึกษา         -       ชั้นประถมศึกษา 1-4  โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย จ.พิษณุโลก            

-            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก

-           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.พิษณุโลก

ประวัติด้านการรับราชการผู้ก่อตั้ง:

-            ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ปี พ.ศ.2535

-           ได้รับการเลือกตั้งเป็นกำนันตำบลหัวรอ ปี พ.ศ.2547

ผลงานและรางวัลที่เคยได้รับ:

 •  ใบประกาศเกียรติคุณมาตรฐานทองคำแห่งประเทศไทย ปี 2536 ประเภท”บริหารงานตกแต่งพระพุทธรูปได้คุณภาพมาตรฐาน” จากอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • ประกาศนียบัตรได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 4 ดาว ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ตามโครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) พ.ศ.2546
 • ประกาศนียบัตรได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นระดับ 4 ดาว ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก ตาม โครงการการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย(OTOP) พ.ศ.2547
 • รับจัดสร้างพระพุทธชินราช ภปร. รุ่นปฏิสังขรณ์ ของกองทัพภาคที่ 3 และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2535
 • รับจัดสร้างพระพุทธชินราช ภปร. รุ่นพุทธนเรศวร์ ของกองทัพภาคที่ 3 และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก พ.ศ.2547
 • รับจัดสร้างพระพุทธชินราช ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ด้วยทองคำหนัก 23 กิโลกรัม เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
 • รับจัดสร้างพระพุทธชินราช ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ด้วยทองคำหนัก 21 กิโลกรัม เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
 • รับจัดสร้างพระพุทธชินราช รุ่นจอมราชันย์  พ.ศ.2555
 • รับจัดสร้างพระพุทธทีปังกร ขนาดหน้าตัก 12 นิ้ว, 9 นิ้ว, 5 นิ้ว ของกองบิน ๑ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view