Cart รายการสินค้า (0)

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ได้รับรางวัล

1. ได้รับโล่รางวัล"มาตรฐานทองคำแห่งประเทศไทย" ประเภทตกแต่งพระพุทธรูปได้มาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ.2536

2. ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ ในระดับ 4ดาว ในโครงการการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ในปี พ.ศ. 2546 และ ปี พ.ศ. 2547

3. ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการผลิตชุมชน (มผช.) จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2550-2553

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1. ได้รับสร้างพระพุทธชินราช ภปร. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หล่อด้วยทองคำหนัก 22 กิโลกรัม ทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ในวโรกาสพระชนมมายุครบ 72 พรรษา ปี พ.ศ.2542

2. ได้รับสร้างพระพุทธชินราช สก. ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หล่อด้วยทองคำหนัก 18 กิโลกรัม ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมมายุครบ 72 พรรษา ปี พ.ศ.2550

3. ได้รับสร้างพระพุทธชินราชจำลอง ขนาด 3 ศอก 9 จำนวน 3 องค์ ที่วัดเบญฯ กทมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(ร.9) ทรงเสด็จสวมพระเกตุ ทั้ง 3 องค์ 

 

รับหล่อพระพุทธรูป พระพุทธชินราช รูปเหมือน ทั้งในและนอกสถานที่ รับปิดทองพระ รมดำ กาไหล่ด้วยเครื่องมือทันสมัย รับปั้นรูปเหมือนทุกแบบทุกขนาดด้วยช่างผู้ชำนาญ และเป็นที่ยอมรับในวงการหล่อพระ ช่างปั้นที่กล่าว คือ "กำนันหม่น" หรือกำนันนิวัฒน์ กลิ่นรอด

Tags : ผลงานโรงหล่อ ประวัติโรงหล่อ โรงหล่อพระ

view