Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > สินค้าทั้งหมด (56)
พระพุทธชินราช (32)   พระเชียงแสน (2)   พระนเรศวร (5)
พระสยามเทวาธิราช (1)   พระอื่นๆ (9)   พระโมคคลาสารีบุตร (1)
พระรูปเหมือน (3)   สร้อยสังวาล (3)  

สร้อยสังวาลย์ 29 นิ้ว

 

เนื้อทองเหลือง ชุบกาไหล่ทอง ประดับคริสตัลสลับสี...

อ่านต่อ

สร้อยสังวาลย์ 59 นิ้ว

 

หล่อเนื้อทองเหลือง ชุบกาไหล่ทอง ประดับคริสตัลสลับสี...

อ่านต่อ

สร้อยสังวาลย์ 99 นิ้ว

 

หล่อทองเหลืองชุบกาไหล่ทอง ประดับคริสตัลสลับสี...

อ่านต่อ

พระพรหม 29 นิ้ว พ่นทอง

 

หล่อเนื้อทองเหลือง พ่นสีทองอะคิลิค ฐานกว้าง 100*ลึก90*สูง160 ซ.ม...

อ่านต่อ

พระพุทธรูปปางมารวิชัย 59 นิ้ว

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หุ่นขี้ผึ้ง พระปางมารวิชัย ฐานเขียง กว้าง 150*ลึก100*230เมตร...

อ่านต่อ

พระเหลือ 16 นิ้ว ปัดมัน

เนื้อทองเหลือง ปัดเงา...

อ่านต่อ

พระนเรศวร 39 นิ้ว รมดำ

หุ่นขี้ผึ่งต้นแบบ ยังไม่ได้หล่อค่ะ...

อ่านต่อ

พระเชียงแสน สิงห์หนึ่ง

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื้อทองเหลือง พ่นสีเหลืองไว้รอปิดทอง...

อ่านต่อ

พระพรหม 29 นิ้ว ปิดทอง

หล่อทองเหลือง ฐานกว้าง100*ลึก90*160ซ.ม...

อ่านต่อ

พระอินทร์29นิ้ว ปิดทองเครื่องทรง

หล่อทองเหลือง...

อ่านต่อ

สมเด็จพุฒจารย์โต 39 นิ้ว

หุ่นขี้ผึ้ง...

อ่านต่อ

หลวงปู่แหวน 39 นิ้ว

หล่อทองเหลือง...

อ่านต่อ

พระโมคคัลลา-พระสารีบุตร พ่นสีทอง สูง1.50เมตร

เนื้อทองเหลือง พ่นสีทอง 130,000บาท เนื้อทองเหลือง ปิดทอง 160,000บาท...

อ่านต่อ

หลวงปู่แหวน 39 นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ...

อ่านต่อ

พระปางมารวิชัย 29 นิ้ว ฐานผ้าทิพย์ ปิดทอง

เนื้อทองเหลือง ฐานกว้าง130*ลึก79*สูง200ซ.ม...

อ่านต่อ

พระปางมารวิชัย ทรงเครื่องใหญ่ 59 นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หุ่นขี้ผึ้ง ทำตามคำสั่งลูกค้าค่ะ...

อ่านต่อ

พระเหลือ 16นิ้ว ปิดทอง

เนื้อทองเหลือง...

อ่านต่อ

พระมาลัย 29 นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ...

อ่านต่อ

สมเด็จพระนเรศวร29นิ้วรมดำ

หุ่นขึ้ผึ้งต้นแบบ...

อ่านต่อ

พระสยามเทวาธิราช 2.70เมตร พ่นสีทอง

พ่นสีทอง150,000บาท ปิดทอง190,000บาท...

อ่านต่อ

สมเด็จพระนเรศวร29นิ้ว รมดำ

เนื้อทองเหลืองรมดำ170,000บาท (หุ่นขี้ผึ้งต้นแบบ)...

อ่านต่อ

พระเชียงแสน 91 นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

ประดิษฐาน ณ วัดเมืองการุ้ง จ.กำแพงเพชร...

อ่านต่อ

นเรศวร5นิ้วรมดำ

หล่อทองเหลือง...

อ่านต่อ

พระชินราช1.5นิ้ว/1นิ้ว

หล่อทองเหลืองปิดทอง...

อ่านต่อ

พระชินราช12นิ้ว ผ้าทิพย์ ปัดมัน

หล่อทองเหลือง ปัดมัน...

อ่านต่อ

พระชินราช12นิ้วรุ่นโมคคัลลาฯ ปัดมัน

หล่อทองเหลือง ปัดมัน ติดพระโมคคัลลาพระสารีบุตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช9.9นิ้วรุ่นโมคคัลลาฯ ปิดทอง

หล่อทองเหลืองปิดทองคำเปลว...

อ่านต่อ

พระชินราช12นิ้ว ปิดทอง รุ่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรฯ

หล่อทองเหลืองปิดทองเปลว...

อ่านต่อ

พระชินราช12นิ้ว ผ้าทิพย์ปิดทอง

หล่อทองเหลืองปิดทอง...

อ่านต่อ

พระชินราช3นิ้วผ้าทิพย์ ปัดมัน

หล่อทองเหลือง...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช พ่นทราย พิมพ์ใหญ่

   

เนื้อทองเหลืองพ่นทรายสีทอง เจาะกริ่งที่ก้นพระ หมายเหตุ ถ้าสั่ง 100 องค์ขึ้นไป คิดราคาส่ง...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช พ่นทราย พิมพ์เล็ก

   

เนื้อทองเหลือง พ่นทรายสีทอง หมายเหตุ ถ้าสั่งจำนวน 100 องค์ ขึ้นไปคิดราคาส่งค่ะ...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช ๕ นิ้ว ปัดมัน

 

พระพุทธชินราช ขนาด ๕ นิ้ว เนื้อทองเหลืองปัดมัน...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช ๙ นิ้ว

 

พระพุทธชืนราชขนาด ๙ นิ้ว ลงลักปิดทอง...

อ่านต่อ

พระชินราช 9 นิ้ว ผ้าทิพย์ ปิดทอง

ฐานกว้าง 35*ลึก23*สูง56 ซม....

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช9นิ้ว หล่อเนื้อทองคำ

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื้อทองคำหนัก23กิโลกรัม...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 12 นิ้ว รุ่นโมคคัลลาฯ ปิดทอง

ฐานกว้าง45*ลึก29*สูง70ซ.ม...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช12นิ้ว ผ้าทิพย์ ปิดทอง

เนื้อทองเหลือง ฐานกว้าง45*ลึก29*สูง70ซ.ม...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช16นิ้ว ปิดทอง

ประดิษฐาน ณ ประเทศอินเดีย จำนวน 30 องค์...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 19นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื่อทองเหลือง พ่นสีเหลืองรองพื้นรอปิดทอง ฐานกว้าง89*ลึก50*สูง123ซ.ม...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราชขนาด ๒๙ นิ้ว

ราคาพิเศษติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า
อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 29 นิ้ว ฐานผ้าทิพย์ พ่นสีทอง

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หล่อเนื้อทองเหลือง พ่นสีเหลืองรองพื้นไว้ก่อนพ่นสีทองจริง ฐานกว้าง130*ลึก78*สูง200เมตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 29 นิ้ว ปิดทอง

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หล่อทองเหลือง ปิดทอง ฐานกว้าง 130*ลึก78*สูง200 เมตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช29นิ้ว ปิดทอง

ประดิษฐาน ณ ประเทศเมียนม่า...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 32 นิ้ว ผ้าทิพย์ปิดทอง

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หล่อเนื้อทองเหลือง ปิดทองคำเปลว ฐานกว้าง145*ลึก100*สูง215เมตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 32 นิ้ว ฐานผ้าทิพย์ ปัดมัน

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หล่อเนื้อทองเหลือง ปัดเงา ฐานกว้าง145*ลึก100*สูง215เมตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราชขนาดหน้าตัก ๓๙ นิ้ว

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า
อ่านต่อ

พระพุทธชินราช49นิ้ว ฐานผ้าทิพย์ ปิดทอง

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

ฐานกว้าง203*ลึก140*สูง300ซ.ม...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช49นิ้ว(ด้านหลัง)

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื้อทองเหลือง ด้านหลัง...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 59 นิ้ว ฐานเขียง

 
ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

หล่อเนื่อทองเหลือง ฐานเขียง กว้าง 150*ลึก100*สูง280เมตร...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 59 นิ้ว ฐานผ้าทิพย์

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื้อทองเหลือง พ่นสีเหลืองรอปิดทอง...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 59 นิ้ว ฐานผ้าทิพย์ ปิดทอง

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

เนื้อทองเหลือง...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช59นิ้ว ปิดทอง

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

ประดิษฐาน ณ วัดหนองปรือ จ.นครราชสีมา...

อ่านต่อ

พระพุทธชินราช 104นิ้ว ปิดทอง

ราคาพิเศษ ติดต่อโรงงาน หยิบใส่ตะกร้า

ประดิษฐาน ณ วัดคลองเมฆ จ.พิษณุโลก...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view